آونگ

خانه فرهنگ آونگ در سال ١٣٨٨ به مساحت ١٦٠ متر مربع و در منطقه ١٤ – محله قديمي بلوار ابوذر- با هدف ارتقاء سطح معلومات فرهنگي- آموزشي اهالي محترم منطقه ١٤ آغاز به فعاليت نمود. اين مركز فرهنگي در يك طبقه مجزا برخورداري از ٥ فضاي آموزشي با قرار گرفتن در بافت جمعي منطقه با تمام ظرفيت و امكانات در زمينه هاي همچون علوم قراني، رشته هاي هنري، زبان انگليسي، رايانه، اجراي برنامه هاي آموزشي متنوع تاثير گذار و جريان ساز اجتماعي آماده ارائه خدمات به عموم علاقه مندان می باشد.
info@avang-kh.ir
۰۲۱۳۳۶۵۳۳۳۴

درباره خط بدانیم

در میان انواع گوناگون هنرهای اسلامی، بی تردید خوشنویسی از اعتباری ویژه و اهمیتی خاص برخوردار است. چه رسالت عمده این هنر که در واقع کتابت قرآن مجید بوده، از همان نخستین مراحل، زمینه های مساعد رشد و توسعه و تکوین این هنر را مهیا ساخته است. هنری که سوای کتابت قرآن مجید، بر تن دیوارهای کاشی کاری شده در قالب گچبری های نفیس محراب مساجد، بر برگ برگ  صفحات کتاب های مختلف در طول حیات کهن و پر دامنه اش جایگاهی فراخور تحسین و رسالتی عمده بر دوش داشته است.

 

تاریخچه خوشنویسی

نگاهی سریع بر تاریخ خوشنویسی در هنر اسلامی گواه این ادعا است که رونق و اعتبار این هنر را تنها تنی چند از نام آوران سبب نمی شوند چرا که زمینه گسترده تجربه هنر خوشنویسی مدیون هنرمندان بسیاری است که بی هیچ ادعا سهمی عمده در باروری این هنر داشته اند، تا جایی که توان گفت به هر دوران و زمانی که هنرمندی نام آور و چیره دست در این هنر رخ نموده است، بی تردید میدان عمل را تجارب پر بهای هنرمندانی بوجود آوردند که خود در گمنامی بسر بردند. سه قرن تلاش، تجربه هنرمندان گمنام، خوشنویسان با استعداد مسلمان است که سبب ظهور «ابن نفله» در هنر خوشنویسی می گردد و اوست که این تجارب را چونان نهضتی در روند خوشنویسی و پاگیری و اعتبار خط در جهان اسلام تثبیت می کند. و به قرنی بعد یا ظهور «ابن بواب» و سایر هنرمندان چیره دست خوشنویسی صاحب اعتباری تازه و شیوه هایی فراخور تحسین می گردد، تا جایی که زیبایی و استواری خطوط اسلامی مدیون تلاش های بی وقفه و عشق و الفت خطاطان و تجارت پر ارزش آنان می گردد.

شگفتا که این میان با همه نام های آشنا، تاریخ خوشنویسی اسلامی نشان می دهد که در عرصه رقابت و خلاقیت همه گاه شاگردان و پیروان خطاطی هنرمند و پرآوازه در ادامه راه استاد بر او چیره شده و پیشی گرفته اند چندان که یاقوت مستعصمی با همه نام و آوازه در هنر خوشنویسی در مکتب خود شاگردانی را تعلیم داد که در مقام مقایسه گاه صاحب چیره دستی و مهارت بیشتری از او بودند.

 

 

 

درباره ی خط نستعلیق و دیوانی

در خط نستعلیق برای افزایش سرعت حروف کلمات به هم چسبیده و تودرتو هستند. در بعضی موارد کلمات نیز بهم متصل می شدند. می توان گفت که خط نستعلیق زمینه ای شد برای به وجود آمدن خط نستعلیق. در قرن هشتم کتاب ها بسیار زیاد شد و در دربارها و دیوان ها کتاب های متعددی وجود داشت که منشیان مجبور به تند نویسی بودند به همین دلیل خط نستعلیق به صورت شکسته نستعلیق درآمد و نام دیگر آن نیز ترسل بود.

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت